Zapraszamy na zajęcia w kameralnej grupie dzieci do 2 lat, których celem jest pogłębienie relacji dziecka i opiekuna, zdobycie pierwszych doświadczeń bycia w grupie – wspólna zabawa i wspólny posiłek oraz  wsparcie naturalnego rozwoju dzieci. Trzonem spotkań będą aktywności sensoryczne, czasem z wykorzystaniem codziennych przedmiotów, a czasem z wykorzystaniem, bezpiecznych, spożywczych składników. Dzieci będą mogły do woli manipulować, przetwarzać formy i zdobywać cenne doświadczenia.

Spotkania ukierunkowane na rozwój dzieci, adresowane są również do rodziców i opiekunów. Aktywny udział dorosłych w zabawach, posługiwanie się materiałami, narzędziami pomaga i daje przykład najmłodszym uczestnikom. Nasze twórcze zabawy to także inspiracja do podejmowania rozwojowych aktywności w domu.

Termin: każdy wtorek
Godziny: 10.30 – 12.00
Cena: 38 zł (Pierwsze zajęcia są bezpłatne)
Zapisy poprzez e-mail: kontakt@ecodziecko.rzeszow.pl lub telefon: 695 466 730