W przedszkolu Eco Dziecko każdemu dziecku poświęcamy dużo uwagi. Naszym priorytetem jest poznanie naszych podopiecznych, stopniowe przełamywanie lodów i znalezienie wspólnego języka. Jest to klucz do wspólnej zabawy i zrozumienia.
W naszym podejściu do pracy z dziećmi kierujemy się słowami Janusza Korczaka:
„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje”.

Podstawowym narzędziem zabawy w Eco Dziecku jest wyobraźnia wychowanków i opiekunów. Chcemy dać naszym dzieciom coś więcej niż stertę zabawek. Gwarantujemy, iż żaden przedszkolak czasu spędzonego z nami nie będzie kojarzył z nudą.

Mały człowiek chce obserwować, podziwiać i odkrywać środowisko, w którym żyje, pragnie zdobywać realne doświadczenia dzięki prawdziwym przeżyciom. Dzieci lepiej
rozumieją zależności życia poprzez samodzielne odkrycia i działania.