RAMOWY PLAN DNIA

6.30-8.45 Schodzenie się dzieci. Zajęcia w kącikach tematycznych, zajęcia percepcyjne, językowe.
8.45-8.55 Poranne ćwiczenia gimnastyczne.
8.55-9.00 Czynności przygotowawcze do śniadania.
9.00-9.20 Śniadanie. Czynności higieniczno-sanitarne, mycie zębów
9.30-10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, język angielski, zajęcia kulinarne, matematyka dla smyka, wycieczki tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi.
10.30-11.30 Spacery, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.
11.40 II danie, czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych – nauka nakrywania do stołu

12.00- 13.30 Relaks. Słuchanie bajek, muzyki-wyciszenie, leżakowanie
Grupa starszaków kontynuuje naukę z podręcznikami,
13.30 Obiad (drugie danie) Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.
13.45- 14.00 Zupa.
14.00- 15.15 zabawy, zajęcia ogólnorozwojowe w kącikach zainteresowań
15.15 – 15.30 podwieczorek