Zajęcia

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE – na zajęciach pracujemy w oparciu o treści i wymagania rozwojowe zawarte w aktualnej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki. Zajęcia aktywizują każdy obszar rozwoju dziecka i wpływają na poczucie przynależności do grupy przedszkolnej.
JĘZYK ANGIELSKI – zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu. Dzieci podczas zajęć poprzez zabawę nabywają umiejętności językowe. Dzięki nauczycielowi z kilkuletnim stażem w pracy z dziećmi, dzieci skutecznie przyswajają słówka, piosenki oraz zwroty w j. angielskim. Dodatkowo w godzinach zabaw dowolnych często słuchają piosenek w j. angielskim.
RYTMIKA – zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Zajęcia rytmiczne stanowią bazę dla innych działań kształtujących osobowość i umiejętności młodego człowieka.
Piosenki, zabawy ruchowe przy muzyce i tańce wzbogacają przekazywane informacje. Wszelkie uroczystości okazjonalne wzbogacane są pokazami umiejętności zdobytych na zajęciach umuzykalnienia.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE – zajęcia odbywają się codziennie. Mali artyści podczas zajęć plastycznych rozwijają swoją wyobraźnię, pamięć dzięki czemu utrwalają wiedzę o przedmiotach, otoczeniu, życiu ludzi i zwierząt. Najważniejszym celem zajęć plastycznych jest usprawnienie manualne oraz dostarczenie przeżyć estetycznych.
GIMNASTYKA – dzieci na zajęciach uczą się utrzymywać prawidłową postawę ciała, a poprzez ćwiczenia podnoszą poziom koordynacji ruchowej. Zajęcia mają charakter zabawy, przez co chętnie integrują się z grupą oraz podnoszą swoją sprawność fizyczną.
ZAJĘCIA TANECZNE „PLĄSY PRZY MUZYCE”– dzieci mają okazję do rozwijania swoich pasji tanecznych wykonując różne pląsy i ruchy przy akompaniamencie podkładów muzycznych. Swobodne tańce wpływają na umuzykalnienie, wyobraźnię, poczucie rytmu i odpowiadają naturalnej potrzebie ruchu wychowanków.
GIMNASTYKA KOREKCYJNA – celem jest wyrabianie u dzieci zadania nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego. Dominującą formą są gry, zabawy, ćwiczenia z elementami korekty nieprawidłowych nawyków w postawie ciała, układzie kolan, stóp.
ZAJĘCIA JĘZYCZKOWE – zajęcia odbywają się codziennie. Mają przede wszystkim na celu usprawnienie narządów mowy, korygowanie błędów w wymowie dzieci. Na zajęciach wykonujemy gimnastykę buzi i języka, ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne.
ZAJĘCIA KULINARNE – wspólne gotowanie jest niepowtarzalną okazją do przekazania dzieciom jak prawidłowo należy się odżywiać, w jaki sposób należy przygotowywać dane potrawy oraz z jakich produktów je przyrządzać. Zajęcia kulinarne to także szansa do pieczenia słodkich ciasteczek, gofrów, czy przyrządzania zdrowych i smacznych soków czy sałatek owocowych. Podczas zajęć dzieci wspaniale się bawią i uczą się sztuki kulinarnej.
ZAJĘCIA EKOLOGICZNE – podczas wspólnych zajęć w sposób ciekawy dla dzieci uczymy się jak dbać o przyrodę, która jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Zajęcia wyposażają dzieci w wiedzę o środowisku, jak należy o nie dbać, oraz w sposób praktyczny umożliwiają wykorzystanie zdobytej wiedzy. Wspólnie pielęgnujemy ogród, dbamy o grządki, sadzimy roślinki, segregujemy odpady, obchodzimy specjalne dni z Kalendarza Ekologicznego.
SPOTKANIA Z LOGOPEDĄ zajęcia grupowe oraz indywidualne mają na celu kształtowanie prawidłowej wymowy u dzieci. Wszystkie spotkania z panią logopedą są wspaniałą przygodą dla przedszkolaków a jednocześnie niosą duży walor edukacyjny i korygujący wymowę u dzieci.
WYCIECZKI TEMATYCZNE – wycieczki organizowane do miejsc takich jak biblioteka, filharmonia, muzeum, teatr, straż pożarna, biblioteka, stadnina koni, gospodarstwa ekologiczne są dla dzieci wielką przygodą. Przedszkolaki posiadają w sobie ogromną potrzebę poznawania otaczającego świata. W naszym przedszkolu wędrówki i wyjazdy z dziećmi są na stałe
wpisane w całoroczny kalendarz wydarzeń.
TEATR – wizyty teatrzyków dla dzieci w przedszkolu, jak również zorganizowanie wycieczek do teatru a także każde spotkanie ze sztuką niesie ze sobą niepowtarzalną okazję do wspaniałej zabawy jak również nauczenia się czegoś wartościowego.
BAJKOTERAPIA – zajęcia odbywają się codziennie, służą przede wszystkim wyciszeniu i skupieniu przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki, niosą ze sobą duży walor terapeutyczny oraz stwarzają możliwość bliskiego obcowania z literaturą. Dzieci słuchając odpowiednio dobranych do ich wieku rozwojowego utworów literackich poszerzają zasób słów, rozwijają swoją wyobraźnię, stają się bardziej kreatywne i twórcze.
ZAJĘCIA PERCEPCYJNE – zajęcia odbywają się codziennie i służą ćwiczeniom związanym z percepcją słuchową, wzrokową. Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków, ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. O tym czy poziom percepcji słuchowej dziecka jest prawidłowy, czyli właściwy dla jego wieku, decyduje kilka elementów m.in. słuch fonematyczny – zdolność rozpoznawania i różnicowania dźwięków, np. żal – szal; analiza i synteza słuchowa; pamięć słuchowa. Percepcja wzrokowa, analogicznie, angażuję pamięć wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową.
MATEMATYKA DLA SMYKA – podczas zajęć w formie zabawy, dzieci uczą się rozpoznawać cyferki oraz figury geometryczne. Zabawy matematyczne, przestrzenne ułatwiają dzieciom dostrzeżenie związków między matematyką a otaczającym światem.
SPOTKANIA Z PIELĘGNIARKĄ/ZE STOMATOLOGIEM
– odbywają się systematycznie co 6 tygodni, przypominają przedszkolakom jak ważne jest dbanie o to, aby ząbki były czyste i zdrowe.
RELIGIA – (za zgodą Rodziców)
AUDYCJE MUZYCZNE – placówka współpracuje ze szkołą muzyczną YAMAHA. Audycje prowadzone przez wykwalifikowanych muzyków stanowią wielką atrakcję dla dzieci spragnionych kontaktu z tą formą sztuki. Dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach muzycznych, poznania wyglądu instrumentów i ich brzmienia oraz odczuwania usłyszanej muzyki.