Zajęcia

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU

JĘZYK ANGIELSKI
– zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Dzieci podczas zajęć poprzez zabawę nabywają umiejętności językowe. Dzięki nauczycielowi z kilkuletnim stażem w pracy
z dziećmi, dzieci skutecznie przyswajają słówka, piosenki oraz zwroty w  j. angielskim. Dodatkowo w godzinach zabaw dowolnych często słuchają piosenek w j. angielskim.
RYTMIKA – zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Zajęcia rytmiczne stanowią bazę dla innych działań kształtujących osobowość i umiejętności młodego człowieka.
Piosenki,  zabawy ruchowe przy muzyce i tańce wzbogacają przekazywane informacje. Wszelkie  uroczystości okazjonalne, lub podsumowujące pewien okres działań,
wzbogacane są  pokazami umiejętności zdobytych na zajęciach umuzykalnienia.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
– zajęcia odbywają się codziennie. Mali artyści podczas zajęć plastycznych rozwijają swoją wyobraźnię, pamięć, dzięki czemu utrwalają wiedzę o przedmiotach,
otoczeniu, życiu ludzi i zwierząt. Dzięki kreatywności oraz pomysłowości  pani Madzi, dzieci poznają swoje możliwości, ujawniają swoją pomysłowość, oryginalność,
uczą się wyrażania sądów oraz niezależności myślenia.
GIMNASTYKA
– dzieci na zajęciach uczą się utrzymywać prawidłową postawę ciała, a  poprzez ćwiczenia podnoszą koordynacje ruchową. Zajęcia mają charakter zabawy, przez co
chętnie integrują się w grupie oraz podnoszą swoją sprawność fizyczną.
ZAJĘCIA TANECZNE „PLĄSY PRZY MUZYCE”
– zajęcia odbywają się we wtorki i  czwartki, dzieci mają okazję do rozwijania swoich pasji tanecznych, wykonując różne pląsy i ruchy przy akompaniamencie
podkładów muzycznych.
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
– zajęcia odbywają się w środy. Celem jest wyrabianie u  dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego. Dominującą formą są; gry, zabawy z
elementami korekty i zadaniowa forma ćwiczeń, przez co dzieci bardzo się angażują w polecane im zadania.
ZAJĘCIA JĘZYCZKOWE
– zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Mają przede  wszystkim na celu korygować błędy w wymowie dzieci. Na zajęciach wykonujemy  „gimnastykę buzi i języka”.
ZAJĘCIA KULINARNE
– wspólne gotowanie jest niepowtarzalną okazją do przekazania  dzieciom jak prawidłowo należy się odżywiać, w jaki sposób należy przygotowywać dane  potrawy oraz
z jakich produktów je przyrządzać. Zajęcia kulinarne to także szansa do pieczenia słodkich ciasteczek, gofrów, czy przyrządzania zdrowych i smacznych soków owocowych.
Podczas zajęć dzieci wspaniale się bawią i uczą się sztuki kulinarnej. Więcej o podróżach kulinarnych w przedszkolu EcoDziecko.
ZAJĘCIA EKOLOGICZNE
– zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Podczas wspólnych  zajęć w sposób ciekawy dla dzieci uczymy się jak dbać o przyrodę, która jest bardzo ważnym elementem
naszego życia. Zajęcia wyposażają dzieci w wiedzę o środowisku, jak należy o nie dbać, oraz w sposób praktyczny umożliwiają wykorzystanie zdobytej wiedzy.
Wspólnie pielęgnujemy ogród, dbamy o grządki, sadzimy roślinki, segregujemy odpady.
SPOTKANIA Z LOGOPEDĄ
– zajęcia grupowe oraz indywidualne mają na celu kształtowanie prawidłowej wymowy u dzieci. Wszystkie spotkania z panią logopedą są wspaniałą przygodą dla
przedszkolaków a jednocześnie niosą duży walor edukacyjny i  korygujący wymowę u dzieci.
WYCIECZKI TEMATYCZNE
– wycieczki organizowane do miejsc takich jak biblioteka,  filharmonia, muzea, teatr, straż pożarna, biblioteka, gospodarstwa ekologiczne są dla  dzieci wielką
przygodą. Przedszkolaki posiadają w sobie ogromną potrzebę poznawania otaczającego świata. W naszym przedszkolu wędrówki i wyjazdy z dziećmi są na stałe
wpisane w całoroczny kalendarz wydarzeń.
TEATR
– wizyty teatrzyków dla dzieci w przedszkolu, jak również zorganizowanie wycieczek do teatru a także każde spotkanie ze sztuką niesie ze sobą niepowtarzalną
okazję do wspaniałej zabawy jak również nauczenia się czegoś wartościowego.
BAJKOTERAPIA
– zajęcia odbywają się codziennie, służą przede wszystkim  wyciszeniu i skupieniu przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki, niosą ze sobą duży walor
terapeutyczny oraz stwarzają możliwość bliskiego obcowania z literaturą. Dzieci słuchając odpowiednio dobranych do ich wieku rozwojowego utworów literackich
poszerzają zasób słów, rozwijają swoją wyobraźnię, stają się bardziej kreatywne i twórcze.
ZAJECIA PERCEPCYJNE
– zajęcia odbywają się codziennie i służą ćwiczeniom związanym z percepcją słuchową. Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków, ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. O tym czy poziom percepcji słuchowej dziecka jest prawidłowy i czyli właściwy dla jego wieku, decyduje kilka elementów m.in. słuch fonematyczny – zdolność rozpoznawania i różnicowania dźwięków, np. żal – szal; analiza i synteza słuchowa; pamięć słuchowa.
MATEMATYKA DLA SMYKA
– podczas zajęć w formie zabawy, dzieci uczą się  rozpoznawać cyferki oraz figury geometryczne. Zabawy matematyczne, przestrzenne, ułatwiają dzieciom dostrzeżenie związków między matematyką a otaczającym światem.
SPOTKANIA ZE STOMATOLOGIEM
– odbywają się systematycznie co 6 tygodni,  przypominają przedszkolakom jak ważne jest dbanie o to, aby ząbki były czyste i zdrowe.
RELIGIA – (za zgodą Rodziców)