ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE – na zajęciach pracujemy w oparciu o treści i wymagania rozwojowe zawarte w aktualnej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki. Zajęcia aktywizują każdy obszar rozwoju dziecka i wpływają na poczucie przynależności do grupy przedszkolnej.
JĘZYK ANGIELSKI – Zajęcia w przedszkolu odbywają się od poniedziałku do czwartku. Zajęcia opracowane są przez specjalistów od lat pracujących z najmłodszymi dziećmi.
Bierzemy pod uwagę możliwości psychofizyczne dzieci oraz ich potrzeby i zainteresowania, by skutecznie i efektywnie nauczać dzieci w wieku przedszkolnym. Proponujemy sprawdzone techniki pracy na każdych zajęciach, które nie tylko wspierają proces nauczania języka obcego u najmłodszych słuchaczy, ale w równym stopniu oddziałują pozytywnie na całościowy rozwój dziecka, motywują je i wspierają synergię prawej i lewej półkuli mózgowej. Znaleźliśmy sposób na dotarcie do wyobraźni i emocji dziecka. Na każdych zajęciach dzieci spotykają się z rodziną Blabbersów – pacynkami bohaterów z baśniowej krainy Livendell, występującymi wyłącznie w metodzie nauczania języka angielskiego MAŁA LINGUA.
Nauka języka angielskiego pozwala najmłodszym uczyć się nowych słówek, a przede wszystkim właściwego akcentu. Zajęcia obejmują takie dziedziny jak:
• poznawanie nowych słówek,
• rozpoznawanie prostych poleceń,
• osłuchiwanie się z językiem angielskim,
• piosenki, gry oraz zabawy w języku angielskim prowadzone przez licencjonowanego lektora

RYTMIKA – zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Zajęcia rytmiczne stanowią bazę dla innych działań kształtujących osobowość i umiejętności młodego człowieka.
Piosenki, zabawy ruchowe przy muzyce i tańce wzbogacają przekazywane informacje. Wszelkie uroczystości okazjonalne wzbogacane są pokazami umiejętności zdobytych na zajęciach umuzykalnienia.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE – zajęcia odbywają się codziennie. Mali artyści podczas zajęć plastycznych rozwijają swoją wyobraźnię, pamięć dzięki czemu utrwalają wiedzę o przedmiotach, otoczeniu, życiu ludzi i zwierząt. Najważniejszym celem zajęć plastycznych jest usprawnienie manualne oraz dostarczenie przeżyć estetycznych.
GIMNASTYKA – dzieci na zajęciach uczą się utrzymywać prawidłową postawę ciała, a poprzez ćwiczenia podnoszą poziom koordynacji ruchowej. Zajęcia mają charakter zabawy, przez co chętnie integrują się z grupą oraz podnoszą swoją sprawność fizyczną.
ZAJĘCIA TANECZNE „PLĄSY PRZY MUZYCE”– dzieci mają okazję do rozwijania swoich pasji tanecznych wykonując różne pląsy i ruchy przy akompaniamencie podkładów muzycznych. Swobodne tańce wpływają na umuzykalnienie, wyobraźnię, poczucie rytmu i odpowiadają naturalnej potrzebie ruchu wychowanków.
GIMNASTYKA KOREKCYJNA – celem jest wyrabianie u dzieci zadania nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego. Dominującą formą są gry, zabawy, ćwiczenia z elementami korekty nieprawidłowych nawyków w postawie ciała, układzie kolan, stóp.
ZAJĘCIA JĘZYCZKOWE – zajęcia odbywają się codziennie. Mają przede wszystkim na celu usprawnienie narządów mowy, korygowanie błędów w wymowie dzieci. Na zajęciach wykonujemy gimnastykę buzi i języka, ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne.
ZAJĘCIA KULINARNE – wspólne gotowanie jest niepowtarzalną okazją do przekazania dzieciom jak prawidłowo należy się odżywiać, w jaki sposób należy przygotowywać dane potrawy oraz z jakich produktów je przyrządzać. Zajęcia kulinarne to także szansa do pieczenia słodkich ciasteczek, gofrów, czy przyrządzania zdrowych i smacznych soków owocowych.
Podczas zajęć dzieci wspaniale się bawią i uczą się sztuki kulinarnej. Więcej o podróżach kulinarnych w przedszkolu EcoDziecko.
ZAJĘCIA EKOLOGICZNE – zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Podczas wspólnych zajęć w sposób ciekawy dla dzieci uczymy się jak dbać o przyrodę, która jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Zajęcia wyposażają dzieci w wiedzę o środowisku, jak należy o nie dbać, oraz w sposób praktyczny umożliwiają wykorzystanie zdobytej wiedzy.
Wspólnie pielęgnujemy ogród, dbamy o grządki, sadzimy roślinki, segregujemy odpady.
SPOTKANIA Z LOGOPEDĄ zajęcia grupowe oraz indywidualne mają na celu kształtowanie prawidłowej wymowy u dzieci. Wszystkie spotkania z panią logopedą są wspaniałą przygodą dla przedszkolaków a jednocześnie niosą duży walor edukacyjny i korygujący wymowę u dzieci.
WYCIECZKI TEMATYCZNE – wycieczki organizowane do miejsc takich jak biblioteka, filharmonia, muzeum, teatr, straż pożarna, biblioteka, stadnina koni, gospodarstwa ekologiczne są dla dzieci wielką przygodą. Przedszkolaki posiadają w sobie ogromną potrzebę poznawania otaczającego świata. W naszym przedszkolu wędrówki i wyjazdy z dziećmi są na stałe
wpisane w całoroczny kalendarz wydarzeń.
TEATR – wizyty teatrzyków dla dzieci w przedszkolu, jak również zorganizowanie wycieczek do teatru a także każde spotkanie ze sztuką niesie ze sobą niepowtarzalną okazję do wspaniałej zabawy jak również nauczenia się czegoś wartościowego.
BAJKOTERAPIA – zajęcia odbywają się codziennie, służą przede wszystkim wyciszeniu i skupieniu przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki, niosą ze sobą duży walor terapeutyczny oraz stwarzają możliwość bliskiego obcowania z literaturą. Dzieci słuchając odpowiednio dobranych do ich wieku rozwojowego utworów literackich poszerzają zasób słów, rozwijają swoją wyobraźnię, stają się bardziej kreatywne i twórcze.
ZAJĘCIA PERCEPCYJNE – zajęcia odbywają się codziennie i służą ćwiczeniom związanym z percepcją słuchową. Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków, ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. O tym czy poziom percepcji słuchowej dziecka jest prawidłowy i czyli właściwy dla jego wieku, decyduje kilka elementów m.in. słuch fonematyczny – zdolność rozpoznawania i różnicowania dźwięków, np. żal – szal; analiza i synteza słuchowa; pamięć słuchowa.
MATEMATYKA DLA SMYKA – podczas zajęć w formie zabawy, dzieci uczą się rozpoznawać cyferki oraz figury geometryczne. Zabawy matematyczne, przestrzenne ułatwiają dzieciom dostrzeżenie związków między matematyką a otaczającym światem.
SPOTKANIA Z PIELĘGNIARKĄ/ZE STOMATOLOGIEM
– odbywają się systematycznie co 6 tygodni, przypominają przedszkolakom jak ważne jest dbanie o to, aby ząbki były czyste i zdrowe.
RELIGIA – (za zgodą Rodziców)
AUDYCJE MUZYCZNE – placówka współpracuje ze szkołą muzyczną YAMAHA. Audycje prowadzone przez wykwalifikowanych muzyków stanowią wielką atrakcję dla dzieci spragnionych kontaktu z tą formą sztuki. Dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach muzycznych, poznania wyglądu instrumentów i ich brzmienia oraz odczuwania usłyszanej muzyki.