Zajęcia odbywają się codziennie, służą przede wszystkim  wyciszeniu i skupieniu przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki, niosą ze sobą duży walor terapeutyczny oraz stwarzają możliwość bliskiego obcowania z literaturą. Dzieci słuchając odpowiednio dobranych do ich wieku rozwojowego utworów literackich poszerzają zasób słów, rozwijają swoją wyobraźnię, stają się bardziej kreatywne i twórcze.