Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Zajęcia rytmiczne stanowią bazę dla innych działań kształtujących osobowość i umiejętności młodego człowieka.
Piosenki,  zabawy ruchowe przy muzyce i tańce wzbogacają przekazywane informacje. Wszelkie  uroczystości okazjonalne, lub podsumowujące pewien okres działań, wzbogacane są  pokazami umiejętności zdobytych na zajęciach umuzykalnienia.