Zajęcia odbywają się codziennie i służą ćwiczeniom związanym z percepcją słuchową. Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków, ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. O tym czy poziom percepcji słuchowej dziecka jest prawidłowy i czyli właściwy dla jego wieku, decyduje kilka elementów m.in. słuch fonematyczny – zdolność rozpoznawania i różnicowania dźwięków, np. żal – szal; analiza i synteza słuchowa; pamięć słuchowa.